loading...

Tillbyggnaden klar

Nu är bygget klart. Tillbyggnaden är ca 1300kvm och det ger oss en totalyta på drygt 2900kvm. Tillbyggnaden kommer till största del användas som lager. Befintliga ytor kommer att kunna nyttjas fullt ut till produktion vilket samtidigt ger oss bättre förutsättningar att utveckla och ta fram nya produkter.

Tidigare har vi lagrat våra produkter på flera platser. Vi tror att en koncentration av lagret sammankopplad med vår produktionsdel kommer effektivisera hela verksamheten. 

Mobila motordrivna grenställ har monterats. En av fördelarna med dessa grenställ jämfört med traditionella fast monterade är att den effektiva lagringsytan ökas med ca 40%.

Aluscand förvärvar Ventana

1 maj 2018 förvärvade Aluscand AB samtliga aktier i Ventana System AB. Ägarstrukturen i Aluscand AB är oförändrad. Varumärkena Ventana och Multiform ingick i förvärvet. 
Förvärvet kommer att ge en hel del synergieffekter såsom kostnadseffektivare administration, inköp och lagerhantering etc.