Aluscand AB

Integritetspolicy

Aluscand AB värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Aluscand behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information som Aluscand samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Aluscand är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter behandlas av Aluscand för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss i samband med att du blir registrerad som kund, d.v.s företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.

Vad används personuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlingen? Hur länge sparas personuppgifterna?

Legal grund för hanteringen: Aluscand hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hanterar order, tillhandahåller beställda produkter, kundsupport, och analyser. Rättsligt krav för hantering av fakturering och kontantnotor. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av de produkter som vi tror ni kan vara intresserade av. Med stöd av berättigat intresse kan vi även komma att genomföra kundundersökningar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Lagringstid: 

Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och sparas så länge du är kund hos oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. Kundansökan sparas i tre månader.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?  Aluscand AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl. Ur dataskyddshänseende kallas leverantörer som behandlar personuppgifter för Aluscands räkning för personuppgiftsbiträden. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna. I förekommande fall delar vi personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller, det kan gälla myndigheter (ex polis, skatteverket), räddningstjänst och domstolar.

Dina rättigheter 
Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som kund som vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en kopia av id-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet ”Registerutdrag personuppgifter”.

Rätt att får data rättad eller raderad
Aluscand ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig som kund har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om Aluscand behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Rätt att invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Aluscand behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring vilket stödjer sig på berättigat intresse. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Aluscand till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring 

Aluscand kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas. Följ i sådana fall den länk som finns längst ned i utskicket så vi kan införa en reklamspärr för den kommunikationskanalen.

Cookies 

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din enhet och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Svensk lag (lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389) kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.
Vi använder cookies för att hemsidan ska fungera optimalt och för statistikfunktionen på hemsidan. Inga personuppgifter används i våra cookies.

Aluscand AB
Strömfallsvägen 34
135 49 Tyresö
Org. Nr: 556776-6273
E-post: gdpr@aluscand.se
 
Senast ändrad: 2018-05-24