Aluscand förvärvar Ventana

1 maj 2018 förvärvade Aluscand AB samtliga aktier i Ventana System AB. Ägarstrukturen i Aluscand AB är oförändrad. Varumärkena Ventana och Multiform ingick i förvärvet. 
Förvärvet kommer att ge en hel del synergieffekter såsom kostnadseffektivare administration, inköp och lagerhantering etc.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter